Mangas köper Everest

Mangas som numera äger spelbolaget Expekt köper även spelbolaget Everest. Affären kostar initialt 100 miljoner USD för ett majoritetsägande av bolaget men i avtalet ingår även en option på att köpa hela företaget inom några år. Kommer man slå ihop bolagen eller låta dem vara...

Läs mer