Mangas köper Everest

Mangas som numera äger spelbolaget Expekt köper även spelbolaget Everest. Affären kostar initialt 100 miljoner USD för ett majoritetsägande av bolaget men i avtalet ingår även en option på att köpa hela företaget inom några år. Kommer man slå ihop bolagen eller låta dem vara kvar som individuella aktörer?

Spekulationerna är redan igång och många funderar på hur man kommer att agera i Frankrike som är en av Everests största marknader när licenslagen träder i kraft. Det som kommer hända i Frankrike är att spelbolag kommer tvingas ansöka om spellicens mot den Franska marknaden vilket kommer ändra förutsättningarna. Många ser det som en omstart för bolagen. Fortsättning följer…

Vill du spela på Everest registrea ett konto här.