Operatörer vs Spelare

Ofta uppstår diskussioner på olika forum om att casino sidorna alt nätverken skulle vara ”riggade”, dvs att de slumpgeneratorer som mjukvaran använder skulle vara programerad till ett förutbestämt mönster och med andra ord inte är en slumpgenerator. Det är svårt att med 100% säkerhet säga...

Läs mer