Operatörer vs Spelare

Ofta uppstår diskussioner på olika forum om att casino sidorna alt nätverken skulle vara ”riggade”, dvs att de slumpgeneratorer som mjukvaran använder skulle vara programerad till ett förutbestämt mönster och med andra ord inte är en slumpgenerator. Det är svårt att med 100% säkerhet säga...

Läs mer

Nätverk och Operatörer

Hur fungerar en relation mellan en operatör och ett nätverk (mjukvaruleverantör)? De flesta mjukvaruleverantörer har på senare år valt att avveckla alla sina casinosidor och endast satsa på att leverera en så stark produkt som möjligt till sina operatörer som hyr alternativt köper in sig...

Läs mer