Säkerhet

Spelar man om pengar över Internet för första gången är det vanligt att oroa sig för säkerheten. Att uppge kreditkorts information är ju känsligt och därför är det viktigt att veta att säkerheten är hundraprocentig. Vilka risker finns det med spel över Internet?

Spelbranschen omsätter miljarder och Internetspel har vuxit lavinartat de senaste åren. Transaktioner med pengar till och från personliga konton och spelbolagen är ett attraktivt område att få tillgång till för personer som olagligt vill få tillgång till pengar. Hur kan dessa transaktioner vara säkra? Kan man lita på att pengarna inte kommer att försvinna?
Spelbolagen jobbar alltid med att förbättra sin säkerhet och det är idag väldigt säkert att spela på nätet. Det finns flera olika alternativ för spelare att sätta in och ta ut pengar över Internet och spelbolagen köper dessa tjänster från externa bolag. Förutom pengar är även ålder en viktig aspekt att kontrollera eftersom det inte är lagligt för minderåriga att spela på nätet. Här följer exempel på säkerhetsåtgärder som spelbolag använder för säkra transaktioner, säkra lösenord samt metoder för att kontrollera ålder på spelare:

Verify Me – Identitetskontroller

VerifyMe är en internationell bedrägeriförebyggande service som använder statligt utfärdade ID-databaskontroller, algoritmer och webbaserade underskrifter för att verifiera en spelares ålder och identitet.

Detaljer som efterfrågas för att verifiera spelarens identitet, är både för spelarens eget skydd samt för att spelbolagen vill försäkra sig om sitt ansvarstagande.

Att skydda spelarnas konton är en förutsättning för spelbolagens trovärdighet och att lösenorden är skyddade är något som alla bolag aktivt arbetar för. Olika tekniker används för att skydda spelarna och idag kan man som spelare inte använda ett för uppenbart eller ”enkelt” lösenord när man registrerar sitt konto. Om lösenordet är för uppenbart eller enkelt ombeds spelaren att uppge ett nytt till dess att det anses som tillräckligt säkert. I vissa fall används server verifiering för att försäkra sig om att ”hackers” inte skapat så kallade ”bogus” servers som kan samla in användares lösenord.

Avbruten Internetuppkoppling.

Det händer att en spelares Internet uppkoppling avbryts och då vill man som spelare inte riskera att förlora pengar under tiden för avbrottet. Skydd mot detta finns och ett sätt är att genom tydliga regler som beskriver villkoren för detta scenario, oftast så ”auto-foldas” handen om det handlar om Poker, d.v.s. inga pengar satsas till dess att spelaren är tillbaka.

Det är idag väldigt säkert att spela på nätet och bolagen arbetar aktivt med att ständigt förbättra säkerheten för spelarna och för sig själva.

Tags: